Informace o nás

 
 

 Hostinec Vám nabízí tyto služby :

Kapacita a vybavení:                  

  • výčep  40 míst
  • sál  o kapacitě až 130 míst
  • terasa až 100 míst

K vybavení patří trampolína, kulečník, stolní tenis, travnatá plocha s  brankami na fotbálek a volejbal, petangue, badminton a další stolní hry.

NA SPOLUPRÁCI S VÁMI SE TĚŠÍ HOSTINEC „U HOLUBŮ“ VYŽICE.

   - Hostinec se nachází, jak je již patrné z názvu, v obci Vyžice, která leží na severním úbočí Železných hor, blízko hranice CHKO. Terén je v této oblasti zvlněný a zástavba je v bezprostředním kontaktu s lesními masivy na severní i jižní straně.

 - První zmínka o obci je z roku 1229, dějiny sahají až do roku 1382. Tehdy obec Vyžice (jako osada Vydžice,Vidlice) spolu se Slavkovicemi, tvořila součást zboží mrdického, později městského a patřila v 15.věku se zbožím tímto k Lichnici ya Hervíta z Rušínova objevuje se v nejstarších knihách zpráva, že v roce 1448 Šimon Lípa z Vydžic prvý úterek v postě (12.února) před heřmanoměsteckým rychtářem z Borotína, purkmistrem,konšeli a svědky prodal svůj dvůr ve Vyžicích s dědinou a se třemi čtvrtěmi role za 156 kop gr. dobrého stříbrného rázu, pražské vdově Dorotě-manželce nebožky Matějova syna Lípova-a to s výjimkou, že Dorotě na statek nikdo sahati nemá zvláště pak ne Pavlík z Prachovnic syn Šimonův, který se statku zřekl.

V 16.věku náležela ves Vydžice Tučkům z Lípy,po roce 1577 k Stolanům a v roce 1608 opět k Městci s nímž měla společné osudy...Měla svoji rychtu. Dále k rychtě Vydžické patřila tehdy v roce 1608 též víska Hody která stávala v lesích někde mezi Slavkovicemi-Vyžicemi a Sušicí. Tato víska Hody byla zničena válkou třicetiletou a protireformační činností poněmčelé držitelky panství heřmanoměsteckého, Anny Marie Josefíny Khyslové, rodilé Berkovy z Dubé. Ze svých zřícenin víska Hody již nepovstala.